O společnosti

Společnost Strojírna Koněv byla založena v roce 2018 za účelem strojního obrábění a prodeje hutního materiálu. Strojírna navazuje na bohatou hutní a strojírenskou tradici města Kladna. Společnost se nachází vedle vapenných pecí v areálu bývalé huti Koněv, která byla součástí dřívější Poldi Kladno.